ลำดับพิธีสงฆ์ขั้นตอนสุดสำคัญที่ต้องรู้ในพิธีแต่งงานแบบไทยแท้

2018.02.15 12,295

การจัดงานแต่งงานในพิธีแต่งงานแบบไทยแท้ เป็นพิธีการขั้นตอนที่มีรายละเอียดที่งดงาม ซึ่งกว่าจะเสร็จสิ้นพิธีแต่งงานก็ต้องผ่านขั้นตอนเหล่านี้ ทั้งการแห่ขบวนขันหมาก พิธีรดน้ำสังข์ พิธีส่งตัว เป็นต้น สำหรับคู่บ่าวสาวที่นับถือศาสนาพุทธก็คงจะข้ามพิธีสงฆ์ในช่วงเช้าของวันแต่งงานไปไม่ได้ การประกอบพิธีทางศาสนาเป็นสิ่งสำคัญเพื่อความเป็นสิริมงคลและอำนวยอวยพรให้บ่าวสาวพบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป ในอดีตการจัดงานแต่งงานในพิธีแต่งงานแบบไทยจะนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ในช่วงเย็นของวันสุกดิบ หรือวันก่อนวันแต่งงานหนึ่งวัน เมื่อถึงเช้าวันแต่งงานก็จะตักบาตรร่วมขันเพียงอย่างเดียว แต่ปัจจุบันด้วยความสะดวกและประหยัดเวลา จึงมักจัดพิธีสงฆ์ขึ้นในช่วงเช้าของวันแต่งงานเลย เพื่อให้บ่าวสาวได้เตรียมตัวในพิธีนี้ได้เป็นอย่างดี Happy Wedding.Life ขอนำขั้นตอนในการประกอบพิธีสงฆ์ในพิธีแต่งงานแบบไทยมาฝากค่ะพิธีสงฆ์


พิธีสงฆ์ในพิธีแต่งงานแบบไทยนั้นโดยการลำดับขั้นตอนพิธีก่อนหลังนั้น ขึ้นอยู่กับธรรมเนียนนิยมในแต่ละพื้นที่ ที่มีทั้งการแห่ขันหมากก่อนทำพิธีสงฆ์ หรือที่ทำพิธีสงฆ์ก่อนการแห่ขันหมากก็ได้ โดยมีเครื่องใช้ที่ต้องจัดเตรียมสำหรับพิธีสงฆ์การจัดงานแต่งงาน ดังนี้

- ชุดโต๊ะหมู่บูชา

- แจกันดอกไม้ 2 ชุด ธูป 3 ดอก เทียนสีเหลือง 2 เล่ม เทียนต่อ 1 เล่ม

- เชิงเทียน และกระถางธูป

- ด้ายสายสิญจน์สำหรับทำพิธี และสายสิญจน์ที่ทำเป็นมงคลคู่ หรือมงคลแฝด

- อาสนะ 9 ที่

- ที่กรวดน้ำ กระโถน แก้วน้ำ ทิชชู

- ขันน้ำมนต์ และที่สำหรับประพรมน้ำมนต์

- อุปกรณ์เครื่องเจิม หรือแป้งเจิม

- ปัจจัยถวายพระสงฆ์

- ภัตตาหารสำหรับถวายพระสงฆ์ 9 รูป และอาหารสำหรับแขกร่วมงาน

- ชุดเครื่องเช่นสำหรับพระพุทธ และพระภูมิเจ้าที่

- อาหารสำหรับตักบาตร ขันข้าว ทัพพี

- ดอกไม้ธูปเทียนถวายพระ 9 ชุด

- พานใส่ของถวายพระอุปกรณ์และการจัดวาง


การจัดงานแต่งงานในพิธีแต่งงานแบบไทยก่อนจะเริ่มพิธีสงฆ์นั้น บ่าวสาวควรตระเตรียมวางสิ่งของดังนี้

1. เมื่อทราบวันจัดงานแต่งงานแล้วอันดับแรกต้องนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อประกอบพิธี และเมื่อนับรวมพระพุทธรูปที่เป็นองค์พระประธานด้วยแล้วจะเป็นจำนวนคู่ คือ 10 รูป  และหลังจากเสร็จพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์แล้วจะเป็นการตักบาตรร่วมกัน หรือถวายภัตตาหาร ซึ่งสามารถถวายพระและเณรได้ทั้งวัด ไม่จำกัดว่าต้องเป็นพระสงฆ์ที่มาประกอบพิธีเท่านั้น

2. บ่าวสาวควรเตรียมเครื่องใช้ในพิธีสงฆ์ให้ครบถ้วนเรียบร้อย อาทิ ดอกไม้ ธูป เทียน อาสานะหรือที่รองนั่งสำหรับพระสงฆ์  เตรียมโต๊ะหมู่บูชาสำหรับจัดวางพระพุทธรูปประธาน ด้ายสายสิญจน์ที่ปลายด้านเริ่มต้นต้องพันวนไว้กับฐานพระพุทธรูป 3 รอบ โดยพันวนเป็นทักษิณาวรรต คือ เวียนจากซ้ายไปขวา แล้วหาพานวางด้ายสายสิญจน์ที่เหลือไว้ใกล้ ๆ เพื่อให้พระสงฆ์หยิบใช้ประกอบการเจริญพระพุทธมนต์ได้อย่างสะดวก

3. นอกจากนี้พิธีแต่งงานแบบไทยในพิธีสงฆ์ การวางสิ่งของที่ต้องใช้นั้น จะวางบาตรน้ำมนต์ใกล้กับพานวางด้ายสายสิญจน์ซึ่งอยู่ติดกับที่นั่งของพระสงฆ์ที่เป็นประธาน ในบาตรต้องใส่น้ำไว้พอควรพร้อมใส่ใบเงิน ใบทอง ใบนาก หญ้าแพรก ผักส้มป่อย ผิวมะกรูดลงไปตามธรรมเนียมความเชื่อของแต่ละพื้นที่ หรือจะไม่ใส่ก็ได้ข้าง ๆ บาตรน้ำมนต์จะวางเทียนสีขาว 1 เล่ม หนัก 1 บาท มักวางรวมไว้กับพานที่ใส่ด้ายสายสิญจน์ เพื่อใช้ในการทำน้ำมนต์ นอกจากนั้น ที่ขาดไม่ได้ยังมีมงคลแฝด และแป้งเจิมหน้าผากคู่บ่าวสาวไว้เข้าพิธีด้วยบ่าวสาวตักบาตร


ด้านขั้นตอนการจัดงานแต่งงานในพิธีแต่งงานแบบไทย ลำดับพิธีสงฆ์ในพิธีแต่งงาน มีดังนี้

1. เมื่อพระสงฆ์เดินทางมาถึงสถานที่จัดงานแต่งงาน หรือสถานที่จัดพิธีแต่งงาน เจ้าภาพจะนิมนต์พระสงฆ์มายังที่นั่งที่จัดเตรียมไว้ จัดเครื่องดื่มหรือน้ำปานะมาถวายให้เรียบร้อย เช่น น้ำดื่ม น้ำชา หรือน้ำหวานที่ทางเจ้าภาพได้จัดเตรียมไว้

2. ให้คู่บ่าวสาวจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล และรับศีล 5 โดยลักษณะการนั่งจะจัดให้เจ้าบ่าวนั่งทางซ้ายมือของพระพุทธรูป ส่วนเจ้าสาวนั่งทางขวา และเริ่มจุดจากเทียนเล่มซ้ายก่อน แล้วตามด้วยเทียนเล่มขวา จากนั้นจุดธูปไหว้พระคนละ 3 ดอก ปักลงกระถางให้ตั้งตรง กราบพระพร้อมกัน 3 ครั้ง แล้วประเคนสายสิญจน์ให้พระเถระผู้เป็นประธานสงฆ์ในพิธี

3. หลังจากนั้นเจ้าพิธีจะนำ อาราธนาศีล จากนั้นพระสงฆ์ท่านจะให้ศีล บ่าวสาวรับศีล และตามด้วยอาราธนาพระปริตร ในส่วนนี้เป็นการกล่าวอาราธนาโดยมีผู้นำสวดโดยมากจะเป็นผู้ชำนาญที่มาพร้อมกับพระสงฆ์อยู่แล้ว

4. ในพิธีแต่งงานแบบไทย สำหรับพิธีสงฆ์วำดับต่อไป หลังจากอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์จะเริ่มเจริญพระพุทธมนต์ และเมื่อพระสวดไปจนถึงบทมลคลสูตร ให้บ่าวสาวจุดเทียนน้ำมนต์ที่ตั้งอยู่ใกล้บาตรหรือขันน้ำมนต์ แล้วยกประเคนแด่ประธานสงฆ์ เพื่อให้ท่านทำน้ำพระพุทธมนต์ เป็นน้ำมนต์ที่เกิดจากการสวดพระปริตร ซึ่งถือว่าเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ใช้ในกาลมงคลต่อ ๆ ไป จากนั้นเมื่อพระท่านสวดถึงบทพาหุง ให้บ่าวสาวลุกออกไปตักบาตร หรือหากเป็นช่วงสายก็จะเปลี่ยนเป็นการถวายสังฆทานแล้วตามด้วยการถวายภัตตาหารเพลแทน

5. เมื่อตักบาตรเสร็จ หรือพระฉันภัตตาหารเรียบร้อยแล้ว ให้บ่าวสาวถวายเครื่องไทยธรรมที่เตรียมไว้ให้กับพระสงฆ์จนครบทุกรูป หลังจากประเคนเครื่องไทยธรรมเรียบร้อยพระสงฆ์ก็จะขึ้นบทสวดอนุโมทนา โดยระหว่างนี้บ่าวสาวจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเทพยดา เจ้ากรรมนายเวร และบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ และมาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการที่พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์จะเจริญชัยมงคลคาถา พร้อมประพรมน้ำมนต์ให้ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ่าวสาวและแขกที่มาร่วมงานกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล


พิธีสงฆ์ เป็นการจัดงานแต่งงานในพิธีแต่งงานแบบไทยที่จะทำก่อนเริ่มพิธีในอันดับต่อ ๆ ไป  ซึ่งช่วงเวลาพิธีสงฆ์ของแต่ละงานแต่งงานของบ่าวสาวอาจจะสั้นยาวไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายเจ้าภาพมีฤกษ์ยามอย่างไร หากมีเวลามากก็อาจทำตามลำดับพิธีไปจนจบแบบไม่รวบรัดตัดตอน แต่หากเจ้าภาพมีฤกษ์กระชั้นชิดควรแจ้งพระท่านไว้ก่อนว่ามีความจำเป็นต้องเสร็จพิธีก่อนเวลาเท่านี้ เพื่อให้พิธีดำเนินต่อไปได้โดยไม่เสียพิธีการสำคัญไปค่ะค้นหาเวดดิ้งแพลนเนอร์ได้ที่นี่


มาเรียนรู้พิธีแต่งงานแบบไทยกันดีกว่า : 

เรียนรู้พิธีแต่งงานแบบไทยแท้ กับพิธีนับสินสอดและโปรยดอกไม้สุดสำคัญ

17 ไอเดียพานรับน้ำสังข์ในพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ สวยงามตามประเพณีแต่งงานแบบไทยๆ

มารู้จักพิธีเรียงหมอนและพิธีส่งตัว อีกหนึ่งขั้นตอนพิธีแต่งงานแบบไทยที่สำคัญ

เกมส์กั้นประตูเงินประตูทองยอดฮิต! ที่เพื่อนเจ้าสาวต้องมีโพยในทุกงานแต่งงาน

4 สิ่งสำคัญในพิธีแต่งงานแบบไทย ที่บ่าวสาวต้องเตรียมให้พร้อมก่อนวันแต่งงานบทความที่เกี่ยวข้อง

6,290 0

4 ทีมเวดดิ้งแพลนเนอร์สุดเจ๋ง ที่จะทำให้งานแต่งงานของคุณสมบูรณ์แบบที่สุด

7,400 0

[NEW!] รวม 4 เวดดิ้งแพลนเนอร์ สุดครบเครื่องเรื่องจัดงานแต่ง แบบไม่ต้องเหนื่อยวัดดวง

 • เวดดิ้งแพลนเนอร์
 • จัดงานแต่ง
 • แพลนเนอร์
 • งานแต่ง
 • แต่งงาน
9,668 0

7 Step พิธีแต่งงานแบบจีนสไตล์อาตี๋อาหมวยสมัยใหม่ ไม่ยุ่งยากถูกใจผู้ใหญ่

 • พิธีแต่งงาน
 • chinese
 • แต่งงาน
 • ceremony
 • organize

แนะนำผู้ให้บริการ

11,137 1

PaR WEDDING

กรุงเทพมหานคร
 • วางแผนแต่งงาน
 • แต่งแบบไทย
42,477 64

อิงรัก

กรุงเทพมหานคร
 • วางแผนแต่งงาน
 • แต่งแบบไทย
42,594 73

Mittaneeya Wedding

กรุงเทพมหานคร
 • วางแผนแต่งงาน
 • ธีมงานแต่ง & นานาชาติ
26,708 12

Sweet Blossom Organizer

สระบุรี
 • วางแผนแต่งงาน
 • แต่งแบบไทย
18,224 129

Chormuang Wedding planner chiangmai

เชียงใหม่
 • วางแผนแต่งงาน
 • แต่งแบบไทย
22,771 24

moon & mercury

กรุงเทพมหานคร
 • วางแผนแต่งงาน
 • แต่งแบบไทย


Are you a member?

Welcome back to HappyWedding.Life

FORGOT YOUR PASSWORD? Reset it here
Use your preferred social network
Are you not a member yet?
About Happy Wedding Life

Announcement

เนื่องจากมีการอัพเกรดระบบใหม่ การ Login เข้าสู่ระบบจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่านก่อน หากคุณไม่สามารถ login ได้กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่าน ที่นี่


FORGOT YOUR PASSWORD? Reset it here
Are you not a member yet?
About Happy Wedding Life
{{ alertMessage.text }}