หมั้นอย่างเดียวทำอย่างไร? ลำดับพิธีหมั้นหมายแบบไทยที่ถูกต้องตามประเพณี

2018.12.05 43,304

ตามประเพณีโบราณของไทย ก่อนที่ชาย-หญิงที่รักชอบกันจะมีพิธีแต่งงานที่ถูกต้องตามประเพณีได้นั้น ทางผู้หลักผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายมักจะให้มีการหมั้นหมายจับจองกันไว้ก่อนแต่ง เพื่อที่จะได้ดูความประพฤติของฝ่ายชาย และเพื่อให้หนุ่มสาวได้มีโอกาสศึกษาอุปนิสัยใจคอ และเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้มากขึ้น อีกทั้งให้ทั้งคู่ได้ปรับตัวเข้าหากันอย่างไม่ผิดจารีตประเพณี เพราะได้มีการหมั้นหมายไว้แล้ว  โดยจะมีรายละเอียดขั้นตอนการทำพิธีหมั้นอย่างเดียว ดังต่อไปนี้


พิธีหมั้นหมายแบบไทยที่ถูกต้องตามประเพณี

คลิกดูข้อมูล Vas Wedding Planner


รายละเอียด “ขันหมาก” (หมั้นอย่างเดียว ยังไม่แต่ง) ที่ฝ่ายชายต้องเตรียม จะประกอบไปด้วย


1. พานขันหมากหมั้น สมัยก่อนนิยมใช้ขันเงิน ขันทองหรือขันทองเหลือง จัดเรียงหมากพลูลงในขัน โดยจะใส่หมากดิบ 4 หรือ 8 ลูก ฝานก้นออกป้ายชาดแดง พร้อมกับจัดเรียงใบพลู ทั้งหมด 4 หรือ 8 เรียง ตัดเอาก้านออกแล้วใช้ปูนแดงแต้มที่โคนของใบพลูทุกใบ วางเรียงไว้รอบๆ การป้ายปูนแดงหรือป้ายชาดแดงก็เพื่อบ่งบอกว่าได้หมั้นหมายกันไว้แล้ว 1 พาน

2. พานของหมั้น (ปรับเปลี่ยนได้ตามความสะดวก) ประกอบด้วย ขันสินสอดทองหมั้น เงิน ทอง เพชร หรือเครื่องประดับที่มีค่าทั้งหลาย (แล้วแต่ตามที่ผู้ใหญ่ตกลงกันไว้) รองขันด้วยใบเงิน ใบทอง ใบนาค และมีข้าวเปลือก งา ถั่วเขียว ใส่แยกกันไว้ในถุงผ้าแพร หรือถุงเงินถุงทองเล็กๆ เพื่อให้ความรักของทั้งคู่เจริญงอกงาม แล้วคลุมขันด้วยผ้าแพร ผ้าแก้ว หรือผ้าลูกไม้ก็ได้แล้วแต่ความสวยงาม 1 พาน

3. พานแหวนหมั้น 1 พาน

4. ข้าวตอกดอกไม้ ผ้าห่อสินสอด นิยมใช้ดอกรักและดอกบานไม่รู้โรย ที่มีความหมายถึงการครองรักที่ยืนยาว

5. ผ้าไหว้ผู้ใหญ่ สำหรับมอบให้พ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิง

6. ขนมมงคล 9 อย่าง มี ขนมชั้น ขนมถ้วยฟู ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน จ่ามงกุฏ เสน่ห์จันทน์ ทองเอก

7. พานบริวารขันหมาก อาจเป็นขนมหรือผลไม้ เช่น กล้วย ส้มโอ มะพร้าวอ่อน


พานขันหมากสไตล์โมเดิร์น

คลิกดูข้อมูลของ พิธีรีตอง 


ขั้นตอนพิธีหมั้นและสวมแหวนหมั้น


1. เมื่อถึงวันกำหนดการหมั้น ผู้ใหญ่ฝ่ายชายพร้อมด้วยว่าที่เจ้าบ่าวจะไปที่บ้านของฝ่ายหญิง เพื่อทำพิธีหมั้น โดยนำขันหมากหมั้นไปด้วย แต่จะไม่มีการแห่ขันหมากหรือกั้นประตูเหมือนพิธีแต่งงาน


2. เมื่อผู้ใหญ่ฝ่ายชายไปถึงจะมีผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงคอยต้อนรับ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กหญิงหรือพ่อแม่ อาจเป็นญาติผู้ใหญ่ก็ได้ แต่ควรเป็นคู่ (ชาย-หญิง) โดยจะเชิญขันหมากเข้ามาในบ้าน และให้วางขันหมากบริเวณที่ทำพิธี ซึ่งพ่อแม่ฝ่ายหญิงจะรออยู่แล้ว


 3. เมื่อถึงฤกษ์ที่กำหนดไว้ ผู้ทำพิธีจะกล่าวนำเข้าสู่พิธีหมั้น 

- เริ่มจากถามเถ้าแก่ฝ่ายชายว่า...

ผู้ใหญ่ฝ่ายชาย:  “ผม/ดิฉัน ได้ทราบว่าคุณ… ซึ่งเป็นบุตรของ…. ได้สมัครรักใคร่กับ…..ซึ่งเป็นบุตรสาวของ…และทั้งสองมีความประสงค์จะครองเรือนร่วมชีวิตกันตามประเพณีอันดีงาม ดังนั้น วันนี้ถือว่าเป็นวันมงคล ฤกษ์งามยามดี จึงได้ขอสู่ขอและหมั้นคุณ...ให้กับคุณ….ขอได้โปรดพิจารณา เพื่อทั้งสองจะได้สมรักสมปรารถนาเป็นทองแผ่นเดียวกัน”

พ่อแม่ฝ่ายหญิง: “ผม/ดิฉัน รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติมาสู่ขอตามประเพณี จึงขอต้อนรับด้วยความเต็มใจและปีติอย่างสูง ก็ขอให้วันมงคลนี้จงเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับความรักของทั้งสอง และยินดีที่จะให้ทั้งคู่ใช้ชีวิตคู่ครองเรือนสมปรารถนาต่อไปครับ/ค่ะ” 

- เฒ่าแก่ฝ่ายชายมอบขันหมากแก่เฒ่าแก่ฝ่ายหญิง


ลำดับการนั่งในพิธี 

ภาพและข้อมูลโดย Happy Wedding.Life


4. ผู้ทำพิธีเชิญฝ่ายหญิงมาในที่ทำพิธี ว่าที่เจ้าสาวออกมานั่งข้างซ้ายว่าที่เจ้าบ่าว น้อมไหว้คุณพ่อคุณแม่และเฒ่าแก่ฝ่ายชาย


5. จากนั้น คุณพ่อคุณแม่และเฒ่าแก่ทั้งสองฝ่ายร่วมกันโปรยวัตถุมงคล (ถั่ว, งา, ข้าวตอก,ดอกไม้) ลงบนของหมั้น พร้อมกับกล่าวคำที่เป็นสิริมงคล เช่น “เงินทองเหล่านี้คงจะงอกเงยยิ่งขึ้นเหมือนถั่วงาที่หว่านไว้ในไร่สวนทีเดียว หรือ ของเป็นอันมาก มั่งคั่งสมบูรณ์ดี ขอให้พอกพูนทวียิ่งขึ้นตลอดไป ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง” ต่อจากนั้น เฒ่าแก่ฝ่ายหญิงจะมอบแหวนหมั้นให้เจ้าบ่าวเพื่อสวมนิ้วเจ้าสาวต่อไป


6. รอฤกษ์ เมื่อได้เวลาแล้ว ฝ่ายชายสวมแหวนหมั้นให้กับฝ่ายหญิง (ถ้ามีสร้อยหรือกำไลข้อมือจะสวมมอบให้ว่าที่เจ้าสาวด้วยก็ได้) เพื่อเป็นการประกาศให้คนทั่วไปได้ทราบว่า หญิงและชายคู่นี้ เป็นคู่หมั้นคู่หมายกันแล้ว และจะทำพิธีแต่งงานกันในอนาคต โดยมีแหวนหมั้นเป็นตัวแทนในการหมั้นหมายของทั้งสองคน จากนั้นฝ่ายหญิงจะกราบลงที่ตักหรือไหว้ที่ไหล่ของฝ่ายชาย จากนั้นคู่หมั้นคู่หมาย ถึงไปกราบคุณพ่อคุณแม่และเฒ่าแก่ทั้งสองฝ่าย (กราบมือตั้งครั้งเดียว) จึงจะเป็นอันเสร็จสวมแหวนหมั้นที่ถูกต้องตามประเพณี


คนรุ่นใหม่มักจะสับสนระหว่าง “พิธีแต่งงาน” กับ “พิธีหมั้น” ว่ามันแตกต่างกันอย่างไร เพราะปัจจุบันนี้บ่าวสาวรุ่นใหม่จะมีการรวมพิธีหมั้นหมายมาไว้กับพิธีแต่งงานในวันเดียวเลย เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ซึ่งจริงๆ แล้วการหมั้นหมายเป็นเพียงการจับจองกันไว้ก่อนเท่านั้น ยังไม่เรียกว่าเป็นคู่สามีภรรยากัน จนกว่าทั้งคู่จะจัดให้มีพิธีแต่งงานภายหลัง โดยพิธีแต่งงานจะประกอบด้วย พิธีสงฆ์ แห่ขันหมาก กั้นประตูเงินประตูทอง สู่ขอแต่งงาน (มอบสินสอด) สวมแหวนแต่งงาน รดน้ำสังข์ ไหว้ผู้ใหญ่ และเข้าหอ ถึงจะเรียกว่าเป็น "พิธีแต่งงาน" ที่ถูกต้องสมบูณ์ตามประเพณี


 ค้นหาเวดดิ้งแพลนเนอร์เพิ่มเติมได้ที่นี่


พิธีแต่งงานแบบไทยจัดแบบไหนบ้าง :

“20 ไอเดียพานแหวน" กิมมิกเล็กๆ แต่สำคัญเพราะจะทำให้งานแต่งของคุณดูดีขึ้นกว่าที่คิด

รู้ไว้ก่อนกับสิ่งที่ว่าที่เจ้าสาวต้องตระเตรียมสำหรับ "พิธีแต่งงานแบบไทยช่วงแห่ขันหมาก"

ครบถ้วนรวมวันมงคล ฤกษ์งามยามเจ้าสาว ฤกษ์แต่งงานปี 2562

ลิสต์เอาไว้เลย นี่คือ 6 ของประกอบพิธีแต่งงานแบบไทยในช่วงเช้า ที่บ่าวสาวต้องเตรียม!

มาทำความรู้จักกับประเพณีกินแขกแต่งงาน พิธีแต่งงานแบบไทยล้านนาในยุคปัจจุบันกันเถอะ
บทความที่เกี่ยวข้อง

5,484 0

4 ทีมเวดดิ้งแพลนเนอร์สุดเจ๋ง ที่จะทำให้งานแต่งงานของคุณสมบูรณ์แบบที่สุด

6,708 0

[NEW!] รวม 4 เวดดิ้งแพลนเนอร์ สุดครบเครื่องเรื่องจัดงานแต่ง แบบไม่ต้องเหนื่อยวัดดวง

 • เวดดิ้งแพลนเนอร์
 • จัดงานแต่ง
 • แพลนเนอร์
 • งานแต่ง
 • แต่งงาน
8,566 0

7 Step พิธีแต่งงานแบบจีนสไตล์อาตี๋อาหมวยสมัยใหม่ ไม่ยุ่งยากถูกใจผู้ใหญ่

 • พิธีแต่งงาน
 • chinese
 • แต่งงาน
 • ceremony
 • organize

แนะนำผู้ให้บริการ

10,945 1

PaR WEDDING

กรุงเทพมหานคร
 • วางแผนแต่งงาน
 • แต่งแบบไทย
41,896 64

อิงรัก

กรุงเทพมหานคร
 • วางแผนแต่งงาน
 • แต่งแบบไทย
42,122 73

Mittaneeya Wedding

กรุงเทพมหานคร
 • วางแผนแต่งงาน
 • ธีมงานแต่ง & นานาชาติ
26,449 12

Sweet Blossom Organizer

สระบุรี
 • วางแผนแต่งงาน
 • แต่งแบบไทย
17,863 129

Chormuang Wedding planner chiangmai

เชียงใหม่
 • วางแผนแต่งงาน
 • แต่งแบบไทย
22,631 24

moon & mercury

กรุงเทพมหานคร
 • วางแผนแต่งงาน
 • แต่งแบบไทย


Are you a member?

Welcome back to HappyWedding.Life

FORGOT YOUR PASSWORD? Reset it here
Use your preferred social network
Are you not a member yet?
About Happy Wedding Life

Announcement

เนื่องจากมีการอัพเกรดระบบใหม่ การ Login เข้าสู่ระบบจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่านก่อน หากคุณไม่สามารถ login ได้กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่าน ที่นี่


FORGOT YOUR PASSWORD? Reset it here
Are you not a member yet?
About Happy Wedding Life
{{ alertMessage.text }}