รวมฤกษ์งามยามดี ฤกษ์วันหมั้นหมาย ฤกษ์แต่งงานปี 2561

2017.10.13 26,365

เมื่อตกลงปลงใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่ามันถึงเวลาที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน เป็นครอบครัวเดียวกัน สิ่งสำคัญในขั้นตอนต่อไปคือการจัดงานแต่งงาน หรือจะจัดพิธีการหมั้นหมายเอาไว้ก่อน แล้วค่อยจัดงานมงคลสมรสตามมาอีกครั้งก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของบ่าวสาวและครอบครัวทั้งสองฝ่าย และขึ้นอยู่กับฤกษ์แต่งงาน วันมงคลต่าง ๆ อีกเช่นกัน ซึ่งการระบุวันแต่งงานที่เหมาะสมกับคู่รักเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ ที่คู่รักควรทำให้เสร็จสิ้นก่อน เนื่องจากการมีวันแต่งงาน หรือวันหมั้นหมายที่แน่นอน จะช่วยให้คู่รักสามารถดำเนินการจัดการเรื่องต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนงาน การหาสถานที่จัดงาน ชุดแต่งงาน ฯลฯ ดังนั้นคู่รักจึงควรระบุวันแต่งงานให้แน่ชัดเสียก่อน

โดยฤกษ์  คือ ช่วงเวลาที่จะอำนวยให้ประสบความสำเร็จหรือเป็นสิริมงคล ซึ่งการดูฤกษ์ดูยามมีมาตั้งแต่สมัยโบราณตามความเชื่อดั้งเดิมของคนไทย ซึ่งความเชื่อเรื่องฤกษ์ขึ้นอยู่กับความศรัทธาและดวงชะตาของทั้งผู้ให้ฤกษ์และผู้รับ โดยในอดีตอาจให้ความสำคัญกับฤกษ์ยามมากเป็นอันดับหนึ่ง ไม่ว่าจทำการหรือกิจใด ๆ ล้วนต้องมีฤกษ์ชะตามาประกอบ เพื่อให้กิจการนั้น ๆ ประสบผลสำเร็จลุล่วงอย่างดี ในการหาฤกษ์วันจัดพิธีการหมั้นหมาย ฤกษ์แต่งงาน หรืองานมงคลสมรสนั้น ขึ้นอยู่กับความเคร่งครัดของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย ปัจจุบันส่วนใหญ่มักหันมาใช้ฤกษ์สะดวกกันมากขึ้น แต่ก็มีคู่รักหลายคู่ที่ยังให้ความสำคัญเรื่องฤกษ์ยาม และดวงชะตา ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยและสอดคล้องกับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน


ซึ่งฤกษ์ดีที่เป็นฤกษ์สำเร็จ ตามปฏิทินแต่ละปีจะมีฤกษ์ดีที่เหมาะแก่การประกอบพิธีมงคลต่าง ๆ กำหนดไว้อยู่แล้ว เรียกว่าเป็นวันธงชัย ไม่ว่าจะประกอบกิจการหรือพิธีมงคลใด ๆ อาจใช้ฤกษ์ดังกล่าวในการเริ่มต้นได้ทั้งนั้น ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นฤกษ์เหมาะสมหรือฤกษ์สะดวกที่คู่รักสามารถกำหนดได้เอง และหากคู่รักที่กำลังมีแพลนจะจัดงานแต่งงาน จัดงานพิธีการหมั้นหมาย  หรือการฉลองงานมงคลสมรสในปี 2061 แต่ยังไม่ได้ดูฤกษ์ ไม่ได้กำหนดวันอย่างเป็นทางการ มาทางนี้เลยค่ะ  เพราะ Happy Wedding.Life ได้รวมฤกษ์งามยามดี วันจัดพิธีการหมั้นหมาย  วันจัดงานมงคลสมรส ฤกษ์แต่งงานปี 2561 มาให้คู่รักที่กำลังแพลนงานมงคลสมรส งานพิธีการหมั้นหมาย ได้นำฤกษ์งามยามดีนี้ไปใช้ในงานแต่งงานได้เลยค่ะฤกษ์หมั้นหมาย ฤกษ์แต่งงานเดือนมกราคม


ฤกษ์หมั้นหมาย ฤกษ์แต่งงานเดือนกุมภาพันธ์


ฤกษ์หมั้นหมาย ฤกษ์แต่งงานเดือนมีนาคม


ฤกษ์หมั้นหมาย ฤกษ์แต่งงานเดือนเมษายน


ฤกษ์หมั้นหมาย ฤกษ์แต่งงานเดือนพฤษภาคม


ฤกษ์หมั้นหมาย ฤกษ์แต่งงานเดือนมิถุนายน


ฤกษ์หมั้นหมาย ฤกษ์แต่งงานเดือนกรกฎาคม


ฤกษ์หมั้นหมาย ฤกษ์แต่งงานเดือนสิงหาคม


ฤกษ์หมั้นหมาย ฤกษ์แต่งงานเดือนกันยายน


ฤกษ์หมั้นหมาย ฤกษ์แต่งงานเดือนตุลาคม


ฤกษ์หมั้นหมาย ฤกษ์แต่งงานเดือนพฤศจิกายน


ฤกษ์หมั้นหมาย ฤกษ์แต่งงานเดือนธันวาคม


ทั้งนี้ นอกจากฤกษ์ดีที่เป็นฤกษ์แต่งงาน งานพิธีการหมั้นหมาย  หรือการฉลองงานมงคลสมรสสำเร็จตามปฏิทินแต่ละปีแล้ว คู่รักสามารถพิจารณาตามวันนิยม ดูข้างขึ้น ข้างแรมอีกด้วย ซึ่งการดูวันแต่งงาน วันจัดพิธีการหมั้นหมายแบบนี้จำเป็นต้องดูวันดีวันร้ายประจำปี และ ชะตาเจ้าบ่าวเจ้าสาวประกอบด้วย และยังมีฤกษ์วันหัวเรียงหมอน ซึ่งโบราณถือว่า ถ้าส่งตัวในดิถีเรียงหมอนนี้ จะทำให้คู่บ่าวสาวเป็นศิริมงคลดีอย่างยิ่งจะอยู่กันยืดยาวอย่างที่เรียกว่า "ได้ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร" ค่ะ


ฤกษ์หมั้นหมาย ฤกษ์แต่งงาน

วันนิยมใช้ วันอาทิตย์ - จันทร์ - ศุกร์ ส่วนเดือนนั้นนิยมใช้ เดือน 2 - 4 - 6 - 9 -12 บางตำราแยก ขึ้น - แรม เอาไว้ดังต่อไปนี้

ขึ้น 6 - 7 ค่ำ แรม 8, 14 ค่ำ สมบัติดี

ขึ้น 10 ค่ำ แรม 4 ค่ำ หน้าที่การงานดี

ขึ้น 13 ค่ำ แรม 10 ค่ำ มีความสุขดี

ขึ้น 1, 2, 3, 4, 5 ค่ำ แรม 5, 6, 7, 15 ค่ำ แพ้คู่ครอง

ขึ้น 9, 10 ค่ำ แรม 11, 12, 13 ค่ำ แพ้โรคภัย

ขึ้น 11, 12 ค่ำ แรม 9 ค่ำ แพ้ศัตรู


ฤกษ์วันหัวเรียงหมอน

วัน ที่ดีคือ ขึ้น 7, 10, 13 ค่ำ และแรม 4, 8, 10, 14 ค่ำ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ขึ้น 1, 11, 15 ค่ำ และแรม 7, 9 ค่ำ เรียกว่า สบขาขึ้น หญิงจะตายก่อนชาย ยังมิทันแก่เฒ่า

แรม 3, 6 ค่ำ เรียกว่า เท้ายันกัน หญิงจะคลอดลูกยาก หรือจะคลอดลูกตาย

ขึ้น 2 ค่ำ เรียกว่า สบขาลง ชายจะตายก่อนหญิง ยังมิทันแก่เฒ่า

ขึ้น 3, 4, 8, 9, 14 ค่ำ และแรม 1, 5, 11, 12, 13, 15 ค่ำ เรียกว่า หัวชนกัน อยู่ไม่นานทั้งคู่จะจากกัน

ขึ้น 5, 6, 12 ค่ำ และแรม 2 ค่ำ เรียกว่า หัวลง พอหญิงมีครรภ์ ชายหรือหญิงจะตายจากกัน

ขึ้น 7, 10, 13 ค่ำ และแรม 4, 8, 10, 14 ค่ำ เรียกว่า หัวขึ้น จะอยู่กันจนแก่เฒ่า มีความสุขความเจริญดี

(เวลานอนให้หญิงนอนซ้าย ชายนอนขวา)เมื่อได้ฤกษ์งามยามดี ฤกษ์วันจัดพิธีการหมั้นหมาย ฤกษ์แต่งงาน วันงานมงคลสมรสแล้ว คู่รักก็สามารถที่จะวางแพลนการเตรียมงานแต่งงานในส่วนต่าง ๆ ต่อไปได้อย่างไม่ต้องกังวลแล้วค่ะค้นหาแพลนเนอร์งานแต่งงานมืออาชีพได้ที่นี่รีวิวการจัดงานแต่งงานจากบ่าวสาวรุ่นพี่ : 

รีวิวออแกไนซ์งานแต่งแสนอบอุ่นที่มีแต่รอยยิ้ม การเดินทางของบ่าวสาวดีเทลจัดที่ร่วมออกแบบความทรงจำแสนพิเศษโดย Haute Wedding Runner Organizer

รีวิวจากเจ้าสาวตัวจริงที่ขอยืนยันจากใจ “จ้างเวดดิ้งออแกไนซ์ไม่แพงอย่างที่คิด” จัดงานแต่งสวยอย่างใจฝัน กับความคุ้มค่าเกินราคา โดย Sweet Blossom

รีวิวจากใจเจ้าสาวที่ไม่เคยคิดจะจัดงานแต่งงาน สู่งานแต่งในสวนที่มันส์สุดเหวี่ยงจาก ช่อม่วง เวดดิ้งแพลนเนอร์

รีวิวจัดงานแต่งงานเอาท์ดอร์กลางสายฝน งานไม่ล่มเพราะมี moon&mercury

รีวิวงานแต่งงานแบบประหยัดงบ ไม่เหนื่อย ไม่เยอะ ไม่ฟุ่มเฟือย แต่รวม ๆ แล้วน่าประทับใจบทความที่เกี่ยวข้อง

13,721 0

ไทม์ไลน์การจัดงานแต่งด้วยตัวเองให้เรียบหรูไร้ที่ติ พร้อมแนะนำ 9 ทีมเวดดิ้งระดับท็อป รวมมาตั้งแต่โรงแรมไปจนถึงช่างแต่งหน้าเจ้าสาว

 • จัดงานแต่ง
 • planning-your-own-wedding
 • สถานที่จัดงานแต่ง
 • ช่างแต่งหน้าเจ้าสาว
 • รันคิว
67,164 0

5 สิ่งที่สามีภรรยาควรทำด้วยกันหลังมีเซ็กส์ ถึงจะเสร็จสมแต่ก็ยังฟินต่อเนื่องแบบคูณสอง

 • wife and husband
 • มีเซ็กส์
 • เซ็กส์
 • after sex
 • ความสัมพันธ์
24,016 0

หล่อขั้นเทพ "โดม-ปกรณ์ ลัม" จูงมือเจ้าสาว "เมทัล สุขขาว" วิวาห์หวาน จัดงานแต่งพิธีไทยสุดอบอุ่น หวานละมุน

 • งานแต่ง
 • จัดงานแต่ง
 • งานแต่งงาน
 • แต่งงาน
 • Dome-Metal

แนะนำผู้ให้บริการ

12,380 1

PaR WEDDING

กรุงเทพมหานคร
 • วางแผนแต่งงาน
 • แต่งแบบไทย
122,044 11

Epiphany Jewelry

กรุงเทพมหานคร
 • แหวนแต่งงาน และเครื่องประดับ
 • แหวนแต่งงาน
23,977 2

Grand Song แกรนด์ซ้ง กัลปพฤกษ์

กรุงเทพมหานคร
 • สถานที่จัดงานแต่งงาน
 • แหวกแนวไม่เหมือนใคร
34,759 44

Makeup By Kamon

กรุงเทพมหานคร
 • แต่งหน้า,ความงาม
 • แต่งหน้าเจ้าสาว
75,756 117

GD-Jewelry

กรุงเทพมหานคร
 • แหวนแต่งงาน และเครื่องประดับ
 • แหวนแต่งงาน
50,671 12

Vanus Couture

กรุงเทพมหานคร
 • ชุดแต่งงาน
 • ชุดเจ้าสาว


Are you a member?

Welcome back to HappyWedding.Life

FORGOT YOUR PASSWORD? Reset it here
Use your preferred social network
Are you not a member yet?
About Happy Wedding Life

Announcement

เนื่องจากมีการอัพเกรดระบบใหม่ การ Login เข้าสู่ระบบจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่านก่อน หากคุณไม่สามารถ login ได้กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่าน ที่นี่


FORGOT YOUR PASSWORD? Reset it here
Are you not a member yet?
About Happy Wedding Life
{{ alertMessage.text }}