ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

ความสัมพันธ์

อายุ

  • เจ้าบ่าวและเจ้าสาว

    checkอายุเฉลี่ยของเจ้าสาว

    สำหรับผู้หญิงการแต่งงานถือเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิต ดังนั้นโดยสัญชาตญาณแล้วผู้หญิงจะใช้เวลาคิดเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงาน การใช้ชีวิตคู่มากกว่าผู้ชาย แต่ด้วยเรื่องสุขภาพและความจำเป็นของการมีบุตรทำให้ผู้หญิงมักจะมีอายุเฉลี่ยในการแต่งงานน้อยกว่าผู้ชาย โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่อายุประมาณ 28 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ทำงานมาได้สักระยะ เก็บเงิน สร้างฐานะของตัวเองได้พอสมควร ที่สำคัญยังเป็นช่วงวัยที่พร้อมสำหรับการมีบุตรอีกด้วย

    checkอายุเฉลี่ยของเจ้าบ่าว

    มีงานวิจัยในต่างประเทศหลายฉบับที่เข้าไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับอายุที่เหมาะสมกับการแต่งงาน ซึ่งงานวิจัยระบุว่าอายุที่เหมาะที่สุดคือ 25 ปี แต่อย่างที่บอกว่าเป็นงานวิจัยของต่างประเทศ ดังนั้นสำหรับคนไทย อายุ 25 ถือว่าเบญจเพศ ซึ่งค่อนข้างสุ่มเสี่ยง ถ้าดีก็ดีไปเลย แต่หากไม่ดี ก็อาจแย่เอามาก ๆ ทำให้คนไทยไม่ค่อยนิยมแต่งงานกันตอนเบญจเพศ แต่จะแต่งก่อนหรือหลังเบญจเพศมากกว่า โดยงานวิจัยยังระบุอีกด้วยว่าหากแต่งงานตอนอายุ 25 ปีหรือมากกว่า มักไม่ค่อยมีปัญหาหย่าร้างในภายหลัง เพราะสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการหย่าร้างก็คือ เรื่องเงิน และทัศนคติ